Penis Eğriliği (Peyroni) Nedir? | Op. Dr. Taner Çavumirza |

 • Home
 • Penis Eğriliği (Peyroni) Nedir?

Peyroni hastalığı (Penis Eğriliği) korpus kavernozumun tunika albugineasının kollojen bileşiminde değişiklikler ve buna bağlı kısalma ve eğriliğe yol açan problem olarak bilinir. Peyroni hastalığı, cinsel sorunlara neden olan penis ağrısı, penis eğriliği ve sertleşme sorunuyla karakterizedir.

Bu hastalığın tespit edildiği erkeklerde %20-40 arasında sertleşme sorunu görülebilmektedir. Ayrıca, %50-100 oranında eğrilik, %78-100 oranında elle fark edilen penil plaklar, %20-70 oranında ağrılı sertleşme ve %40 oranında zayıflamış sertleşme kapasitesi bulunmaktadır. Peyroni hastalığı aynı zamanda yaşam kalitesini olumsuz etkileyip, %77 oranında belirgin psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Hastalığın seyri değişkenlik gösterip, zaman içerisinde ilerleme durumu olabileceği gibi tamamen sorun ortadan da kalkabilir. Hastalık genelde 40 ila 70 yaş arası erkeklerde görülmekle birlikte, 40 yaş altında da görmek mümkündür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda hastalığın  yaygınlığı olarak, erkeklerin  %7 ‘sini kapsadığı tahmin edilmektedir.

Hastalığın başlangıç aşamasında ağrılı sertleşmenin eşlik ettiği, enflamasyon mevcutur. Bu dönemde kendiliğinden iyileşme olabileceği gibi sorunun devam edip artma olasılığı da mevcuttur. Bu dönem 2-10 ay arasında sürmektedir. Hastalığın ikinci aşamasında ise peniste elle fark edilen plak formasyonu ile karakterize, kollojen ve fibröz dokunun oluştuğu dönemdir. Bu karakteristik plak sertleşmiş peniste sertleşme sorunu ve eğriliğe neden olmaktadır.

Hastalığın oluşum mekanizması henüz tam olarak bilinmemekle birlikte,  özellikle zorlayıcı ve tekrarlayıcı cinsel ilişki deneyimleri sonrasında ve penisin travmaya maruz kalması ve daha sonra gelişen yara iyileşmesi ilgili sorunların peniste plak gelişmesine neden olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda şeker, gut hastalığı ve idrar yoluna yapılan girişimlerin sonucunda hastalığın gelişebileceği tahmin edilmektedir. Yine yakın zamanda yapılan çalışmalarda, sigara içmenin de bu hastalığın görülme riskini artırmaktadır.

Peyroni hastalığı; penis eğriliği, ele gelen penil plak, sertleşme sırasında ağrı ve sertleşme sorunu şikâyetlerinin biri ya da birkaçı ile kendini gösterebilir. Hastaların çoğunda elle muayene esnasında plak ya da sert nedbe dokusu fark edilir. Bununla birlikte, hastaların %38-62’si plakları olduğunun farkında olmayabilir. Penil plak penisin ağrı ve eğikliğinin temel nedenidir ve peniste genellikle plak tarafına doğru eğrilik gözlenir. Plakların, penisteki yerlerine göre kimi zaman ciddi eğrilik olup cinsel ilişkiye girmeye mani olur. Peyroni hastası olan erkeklerin neredeyse tamamında ana yakınma peniste büzülme ve kısalma durumudur.

Geçmişten günümüze kadar peyroni hastalığı tedavisi üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen, henüz net ve yüz güldürücü bir ilaçla tedavisi yoktur. Bununla birlikte özellikle peyroni hastalığının başlangıç aşamasında (ilk 3 ay içerisinde), bazı ilaç uygulamaları ile ciddi başarı sağlanabilmektedir.

İlaç Tedavisi

 • E vitamini
 • Kolşisin
 • Tamoksifen
 • POTABA
 • Kortikosteroidler
 • Penise uygulanan enjeksiyon tedavileri
 • Steroidler
 • Kollajenaz
 • Verapamil
 • İnterferonlar

Cerrahi Tedavi
Peyroni hastalığının cerrahi tedavisi penis deformitesinin düzeltilmesi ya da beraberinde sertleşme sorunu eşlik ediyorsa penil protez konulması esasına yöneliktir. Penisteki eğrilik ilaçlı ve diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş ise cerrahi tedavi tek seçenek olmaktadır.

Özetle; peyroni hastalığın tedavisinde, öncelikle hastalığın hangi aşamasında olduğuna karar vermek, hastalığın seyrini takip etmek, beraberinde plak varlığı, ciddi derecede eğrilik olup olmaması, ağrılı cinsel ilişki olup olmadığı, sertleşme sorunun varlığına göre ilgili üroloji hekiminizce tedavi seçeneğinin planlamasını yapmak uygun olacaktır.

Diğer Tedaviler

 • ESWT
 • Enjeksiyon Tedavileri

Bize Yazınız