Varikosel ve İnfertilite | Op. Dr. Taner Çavumirza |

  • Home
  • Varikosel ve İnfertilite

Varikoseli kısaca testise ait toplar damarların varisleşmesi olarak tarif etmek mümkündür. Normal sağlıklı erkeklerin %10-15’sinde bulunurken, bu oran kısırlık sorunu bulunan erkeklerde %20-40’ını kapsamaktadır.

VARİKOSEL VE ERKEK KISIRLIĞI (İNFERTİLİTE)

Varikosel erkek kısırlılığının en sık rastlanılan ve düzeltilebilir nedenidir. Sol tarafta sağa göre daha sıktır. Sol tarafta görülme oranı %90’dır. Sadece sağda görülme oranı ise %2’den azdır. İki taraflı varikosel görülme oranı sağlıklı genç erkeklerde %1, kısırlık durumu olan erkeklerde ise bu oran %20’yi geçmektedir.

Varikosel çeşitli mekanizmalarla testis fonksiyonunu bozarak kısırlığa sebebiyet vermektedir. Gerek testis dokusunda yaklaşık 0,6-0,8 C ısı artışına neden olarak testis doku hasarına neden olup sperm kalitesini bozmaktadır. Gerek testis hücrelerinde testosteron yapımında azalmaya neden olup kısırlığa neden olabilmektedir. Ayrıca ergen erkeklerin testis gelişmesinde duraksamasına neden olup, ileriki yaşta kısırlık sorunu yaşamalarına yol açar.

 

VARİKOSELİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Varikosel genelde bir bulgu vermez. Daha çok kısırlık araştırması nedeniyle tetkik edilen kişilerde muayene sırasında tespit edilir. Testiste ağrı ve çekilme hissi olabilir. Bazılarında testis bölgelerinde genişlemiş damar yapılarını görmek mümkündür.

 

VARİKOSELDE TEŞHİS

Varikosel teşhisinde öncelik, muayene bulgusudur. Hastaların varikosel tanısı yaygın olarak yalnızca muayene ile koymak mümkündür. Fizik muayene ile genişlemiş variköz venleri kolaylıkla tespit edilirken, düşük dereceli varikosel durumu görmek için renkli doppler ultrasonografi tetkiki yaptırmak gerekir.

Tipik olarak 3 mm ya da daha geniş çaplı ve 2 ya da 3 den fazla venin bulunması veya geri akımın bulunması varikosel tanısı için yeterlidir. Bazı durumlarda sperm parametresinde bozukluk olup olmadığına bakmak için de semen analizi istenebilir.

 

VARİKOSEL SPERM KALİTESİNİ ETKİLER Mİ?

Varikosel semen parametrelerinde değişiklikler yapmaktadır. En sık olarak görülen bulgu astenozoospermidir(hareketsiz sperm). Bu durum kişilerin yaklaşık %90’ında tespit edilir. Yine yaklaşık %65’inde sperm konsantrasyonu  20 milyon/ml altındadır(oligozoospermi). Bunlara ek olarak morfolojik anomaliler de yaygındır. İmmatür ve anormal şeklindeki spermlerin sayısı artmıştır.

Varikoseli olan her erkek tabiî ki de kısır değildir. Fakat varikosel zamanla testis boyutunda küçülmeye neden olmaktadır. Varikosel nedeniyle takipli kişilerin semen analizinde sperm parametresinde bozulma yada testis volümünde küçülme başlarsa yada kronik ağrıya yol açarsa tedavi edilmelidir. Şu da unutulmamalıdır ki kısırlık tanısı alan erkeklerin yaklaşık %25’ine varikosel operasyonu yapılmaktadır.

VARİKOSEL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Varikoselin en etkili yöntemi cerrahi işlemdir. Kasık bölgesinde yapılan yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir kesiyle mevcut variköz venlerin bağlanmasıdır. Özellikle mikroskop veya loop kullanılan ameliyatlar sonrasında hem cerrahi başarı artmakta hem de ameliyat sonrası gelişen komplikasyonları azalmaktadır.

 

VARİKOSEL AMELİYAT SONRASI TEKRARLAR MI?

Varikosel ameliyatı sonrasında tekrar nüks etme oranı yakaşık %1-25 arasında değişmektedir. Bu oran mikroskobik cerrahi ile yok denecek kadar azalmıştır. Ameliyat sonrasında semen analizinde belirgin düzelme görülür. En sık düzelen parametre motilitedir. Operasyon sonrasında kısır erkeklerin %70’inde motilite, %51’inde sperm dansitesi, %44’ünde sperm morfolojisinde düzelme vardır. Gebelik oranları ise %40-50 arasında değişmektedir.

Bize Yazınız